Symbolika

Předchozí symboly najdete ve složce archiv.Pamětní medaile "Zborov 2. VII. 1917 – 2. VII. 2017".


Medaile má kruhový tvar, je dvojstranná, nemá stupně. Je ražena z kovu v barvě bronzu, v průměru 35 mm při síle 3 mm. Celou plochu aversu vyplňuje tzv. Sdružený znak československého odboje, tvořený kombinací čtyř zemských znaků. Z hlav heraldických figur jednotlivých zemských znaků jsou odstraněny koruny, jako symbol národní revoluce a odpoutání se od monarchie Na averzu medaile je nad lipovou ratolestí umístěn nápis „ZBOROV 2. VII. 1917 – 2. VII. 2017“.
Stuha medaile je zhotovena v červené barvě, odpovídající barvě nárameníků legionářů. Jejím středem prochází ruská svatojiřská stuha (oranžová se třemi černými, stejně vzdálenými pruhy).
Medaile je v roce 2017 jednorázově udělována jihočeskými jednotami Československé obce legionářské v upomínku ke 100. výročí bitvy u Zborova. Autor: Ing. Rostislav Košuta

 

62.